ไม้กอล์ฟต่างๆในเกมส์ PangYa

posted on 23 May 2011 14:54 by pangyanewonline in pangyanew-th
วันนี้เราจะมาดูไม้กอล์ฟต่างๆในเกมส์กันว่ามีอะไรบาง  อ้างอิงจากเซิฟเวอร์ญี่ปุ่นน่ะค่ะ
 
Name Icon ค่าอัพ สเตตัส สเตตัส
Use Level
Price
Air Knight ค่าอัพไม้ : 4100 ปัง Power
Control
Impact
Spin
Curve
6+0
6+1
4+1
3+0
3+0
Rookie F -Air Knight II ค่าอัพไม้ : 71700 ปัง Power
Control
Impact
Spin
Curve
7+1
5+7
4+3
1+2
3+1
Rookie D 19,900 CPSE After Burner ค่าอัพไม้ : 85400 ปัง Power
Control
Impact
Spin
Curve
10+2
5+7
5+3
1+3
1+2
Junior E 29,900 CPFamily Set ค่าอัพไม้ : 85400 ปัง Power
Control
Impact
Spin
Curve
8+3
5+6
4+4
1+2
1+2
Junior E 24,900 CPDark Platinum Set ค่าอัพไม้ : - ปัง
เป็นไม้เฉพาะผู้ชนะ PGT 9
Power
Control
Impact
Spin
Curve
8+6
5+8
5+7
2+2
2+2
Rookie F No more sellMythril Sword ค่าอัพไม้ : 115800ปัง Power
Control
Impact
Spin
Curve
10+5
7+5
5+5
2+3
2+3
Senior E 29,900 CPBaseball Bat ค่าอัพไม้ : 75900 ปัง Power
Control
Impact
Spin
Curve
8+2
5+7
4+3
1+2
3+2
Junior E 24,900 CP